Om

Pedofilen.se är en blogg där jag vill försöka ge min bild av hur det är att leva med diagnosen pedofili.

Via bloggen vill jag ge en så nyanserad bild av mitt liv och min situation som möjligt. Jag vill försöka förklara hur jag tror att min pedofili utvecklades. Då jag inte har lyckats hantera min pedofili, utan har valt att agera ut den, så har det resulterat i att jag har begått brottsliga handlingar som jag sedan har dömts till fängelse i domstol för. Jag vill därför också försöka ge en bild av hur svårt det är att få hjälp som pedofil. Att jag, trots att jag faktiskt har erkänt mina brott och varit föremål för Kriminalvården vid flera tillfällen, upplevt att jag inte har fått den hjälp jag behövt och som jag själv har bett om. Kanske kan bloggen på sikt bli en del av ett underlag för en framtida samhällsdebatt kring hur samhället ser på och hanterar pedofiler, såväl dömda som ickedömda. En vag förhoppning är även att andra pedofiler ska inse att de inte är ensamma om sin situation, att de kanske till och med kan komma till insikter om sig själva, innan det går så långt som det har gjort för mig. Kanske kan det rentav leda till att någon då söker hjälp för att hantera sin pedofili och därmed också förhindrar att barn far illa.

Jag vill också noga poängtera att det som jag berättar här på bloggen inte ska ses som någon absolut eller objektiv sanning. Det är inte ens säkert att allt som jag tror mig minnas och beskriver verkligen har hänt, men det är egentligen oviktigt. Det viktiga är hur jag har upplevt saker, vad jag har känt och fortfarande känner kring dem, hur de har påverkat och fortsätter att påverka mig och mitt liv. Det som läggs fram på bloggen ska inte heller ses som någon ursäkt för de sexuella övergrepp som jag har utsatt barn för. Bloggen är kort och gott min personliga redogörelse för den process som jag har genomgått, och fortsätter att genomgå, rörande min pedofili och hur jag ska kunna hantera den på bästa sätt.

Du är välkommen att lära känna mig och följa mig på min resa framöver via den här bloggen.
Beroende på hur bloggen tas emot så kommer jag förhoppningsvis att framöver kunna tillkännage mitt riktiga namn.

/Pedofilen