Hjälp & Stöd

Här kan man få hjälp att hantera sin pedofili:
 • PrevenTell – Hjälplinjen vid oönskad sexualitet
  Tel: 020 – 66 77 88 (vardagar mellan kl. 12-14.30)
 • ANOVA – Sexualmedicinsk mottagning, Tel: 08-517 732 00
 • Virtuous Pedophiles (English) – Forum för pedofiler som INTE antastar barn.
 • regndroppen – Ideell verksamhet för dig med oro kring ditt pornografibruk och/eller sexuella fantasier rörande barn.
  Tel: 076 – 76 70 133 (se tider då de kan nås på deras sida)
Här kan man hitta hjälp och stöd som utsatt eller anhörig:
 • ATSUB – Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn
  Tel: 08-644 21 12, Mejl: info@atsub.se
 • BRIS – Barnens Rätt i Samhället
  Barnens hjälptelefon: 116 111, Bris vuxentelefon om barn: 077-150 50 50
 • BUP – Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting
 • HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
 • InteTillSaluInte till salu är en webbplats för unga som gör sig själva illa med sex, unga som känner skam och skuld för att de väljer att ta ut sin smärta genom att utsätta sig själva för farliga situationer, såväl på nätet som IRL.
 • Novahuset – Ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp online som offline.
 • RISE – Rise Sverige – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
  Telefon: 08-696 00 95, E-mail: stod@rise-sverige.se
 • Rsci – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp
 • Rädda Barnens föräldratelefon: 020-786 786 (Mejl: foraldrar@rb.se)
 • SafeSelfie.se – Safeselfie är en webbplats om ofrivillig bild- och filmspridning på internet.
 • UMO.se (Ungdomsmottagningen) – UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.
Organisationer eller företag som jobbar för att förhindra sexuella övergrepp mot barn:
 • ECPAT Sverige – för en värld fri från barnsexhandel
 • ECPAT Hotline – Här kan du tipsa om misstänkt barnsexhandel: barnpornografi, grooming, barnsexturism eller människohandel/köp av sexuell handling av barn.
 • NetClean – Lösningar för att bekämpa barnpornografiskt material
 • Rädda Barnen – Så jobbar vi mot sexuella övergrepp
 • Säkra Varje Unge – Säkra Varje Unge satsar på att utbilda barn och unga i säkert internetanvändande.
Några utvalda länkar om hur ämnet pedofili tas upp i olika media och forum:
Pedofili online, i böcker, i film och på TV:

Senast uppdaterad: 2018-04-04